Těšínka - spolek pro komunitní vzdělávání

photo-class

Školy

Zřizujeme základní a komunitní školy a pečujeme o ně.

Semináře a kroužky

Nabízíme zájmové kroužky pro děti i dospělé.

Zahraničí

Spolupracujeme se školami v Euroregionu Těšínské Slezsko a tvoříme zahraniční vazby.

Podporují nás


Tyto subjekty nás podpořili finančně nebo jiným způsobem.